Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
В Окръжен съд - Пловдив встъпиха в дължност четирима съдии, назначени от Съдийската колегия на ВСС с решения по протоколи № 19/09.05.2017 г. и № 20/16.05.2017 г.

В Окръжен съд - Пловдив встъпиха в длъжност четирима съдии, назначени от Съдийската колегия на ВСС с решения по протоколи № 19/09.05.2017 г. и № 20/16.05.2017 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд