Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение информация от председателя на СГС за изпълнени мерки по препоръки на ИВСС

13 юни 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение информация от административния ръководител – председател на Софийския градски съд, за изпълнени мерки по препоръки в Акт за резултатите от извършена проверка по сигнал, по заповед № Ж-02-19/25.10.2016 г. на главния инспектор на Инспектората към ВСС.

В информацията се посочват предприети организационни мерки за обсъждане и приемане на актуализирани вътрешни правила за случайно разпределение на граждански и търговски дела в СГС, и се отбелязва осъществяваният перманентен контрол върху дейността на съдебните служби.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд