Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи разглеждането на казус, свързан с процедурата за избор на членове на Съвета от професионалната квота

13 юни 2017 година

Съдийската колегия на ВСС отложи разглеждането на т. 5 от дневния ред за заседанието на 13 юни 2017 година за обсъждане на казус, свързан с осигуряване на свободно и законосъобразно провеждане на процедурата за избор на членовете от професионалната квота на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, след като бяха оттеглени предложенията по нея, внесени от Георги Колев – председател на Върховен административен съд, и Калин Калпакчиев – член на Съдийската колегия.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд