Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не взе решение относно уведомления на ИВСС за прекратяване на проверка спрямо двама съдии от Районен съд - Благоевград

13 юни 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не взе решение по предложение на трима членове на ВСС да се приемат за запознаване уведомления по чл. 175о, ал. 3 от Закона за съдебната власт от 23.05.2017 г. на Инспектората на ВСС до съдия Владимир Пензов и до съдия Екатерина Николова, двамата от Районен съд – Благоевград, за взето решение на ИВСС от 22.05.2017 г. за прекратяване на проверка спрямо тях по сигнал вх. № 1198/28.02.2017 г. поради липсата на достатъчно данни за извършено нарушение по чл. 175к, ал. 1 от ЗСВ.

При гласуване на предложението членовете на Съдийската колегия дадоха 6 гласа „за“, както следва: Галина Карагьозова, Лозан Панов, Соня Найденова, Милка Итова, Калин Калпакчиев и Юлия Ковачева.

„Против“ решението гласуваха 6-ма членове на Колегията: Димитър Узунов, Галя Георгиева, Георги Колев, Даниела Костова, Светла Петкова и Каролина Неделчева.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд