Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС остави без уважение молби на съдии за назначаване по реда на чл 193, ал. 6 в друг орган на съдебната власт

13 юни 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение молба на Мариета Димитрова Бушандрова – съдия в Районен съд – Бургас, за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт по обявения с решение на ВСС по протокол № 35/18.06.2015 г. конкурс за повишаване в длъжност и преместване в административен съд. Основание за това е липса на освободена длъжност и тъй като кандидатът не е следващ по ред в класирането.

Колегията остави без уважение молба на Десислава Чавдарова Кацарова –Христозова – съдия в Районен съд – Пловдив, за назначаване в Окръжен съд – Пловдив, гражданска колегия, по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, по обявения с решение на ВСС по протокол № 20/22.04.2015 г. конкурс за повишаване в длъжност и преместване в окръжен съд – гражданска колегия, поради липса на освободена длъжност.

Съдийската колегия не уважи заявление от Георги Николов Грънчев – съдия в Районен съд – Бургас, за назначаване в Окръжен съд – Бургас, наказателна колегия, по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, по обявения с решение на ВСС по протокол № 20/22.04.2015 г. конкурс за повишаване в длъжност и преместване в окръжен съд – наказателна колегия. Решението е мотивирано с липса на освободена длъжност и тъй като кандидатът не е следващ по ред в класирането.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд