Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира двама съдии и повиши в ранг двама магистрати

13 юни 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе периодично атестиране на двама съдии в Административен съд – София-град и в Софийския градски съд.

С решение на Колегията са повишени на място в по-горен ранг съдия в Районен съд – Разград, и съдия в Районен съд – Сливен.

Колегията остави без уважение предложение за повишаване на място в по-горен ранг на съдия в Районен съд – Козлодуй. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд