Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС одобри проект на обява за подбор на командировани експерти към Мисията на ЕС за три позиции в Косово

13 юни 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри проект на обява за подбор на командировани експерти по Втора извънредна заявка за 2017 г. за принос към Мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово EULEX Kosovo, за позиции „съдия по наказателно право във Върховния съд/Апелативен съд“ Criminal Judge at the Suprime Court/Appellate Court) и „правен сътрудник“ (Legal Officer), с краен срок за кандидатстване пред ВСС – 16 юни 2017 г.

Втората извънредна заявка за 2017 г. за принос към Мисията на ЕС в областта на върховенството на закона в Косово е обявена от Звеното за планиране и провеждане на граждански операции. Кандидатите за трите позиции следва да бъдат от структурите на държавната администрация на страните – членки на ЕС.

Обявата за посочените позиции се публикува на интернет страницата на ВСС, раздел „Съобщения“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд