Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС актуализира избирателния списък на действащите съдии за провеждане на избори на членове на ВСС

13 юни 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 5, ал. 3, изречение трето от Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, актуализира избирателния списък на действащите съдии, съставен с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 10/07.03.2017 г., т. 10 и актуализиран с пет решения от месец април, май и юни.

С настоящото решение Колегията допълни списъка с Венцислав Стефанов Вълчев – избран за административен ръководител на Районен съд – Луковит, с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 23/06.06.2017 г., т. 1, и Теодора Любомирова Георгиева – преместена в Административен съд – София, с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 19/09.05.2017 т., т. 10.

Актуализираният избирателен списък е публикуван на интернет страницата на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд