Част I - Общо събрание

 

Част II - Изслушване на кандидатите

 

17.06.2017 г. - част I - Гласуване

 

17.06.2017 г. - част II - Гласуване

 

17.06.2017 г. - част III - Преброяване на гласовете

 

18.06.2017 г. - част I - Гласуване

 

 

18.06.2017 г. - част II - Гласуване

 

18.06.2017 г. - част III - Преброяване на гласовете

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд