Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ - 2017 г.

Съобщение на ЕМСС относно Декларацията от Париж

Декларация от Общо събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети, 7-9 юни 2017 г., гр. Париж, Франция

Работен план на ЕМСС 2017-2018 г.

Стратегически план на ЕМСС 2018-2021 г.

Подбор на насоките, препоръките и стандартите на ЕМСС 2004-2017

Доклад от Даниела Костова, Галина Карагьозова, Румен Боев и Ясен Тодоров – членове на Висшия съдебен съвет, от участие в Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведено в гр.Париж, в периода 7-9 юни 2017 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд