Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ТЕКУЩИ УКАЗАНИЯ

 

Указания по АДМИНИСТРАТИВНИ дела Указания по НАКАЗАТЕЛНИ дела

Указания по ГРАЖДАНСКИ, ТЪРГОВСКИ
И ФИРМЕНИ дела

- Указател по Приложение № 1 към ПОНС - Указател по Приложения № 2 към ПОНС - Указател по Приложения № 3 към ПОНС
    - Консолидирани таблици - за РС, за ОС, за АпС

 

ОБЩИ указания по всички материи дела

РЪКОВОДСТВО за работа със Системата за изчисляване натовареността на съдиите, интегрирана с Централизираната система за случайно разпределение на дела в съдилищата

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд