Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Избирателната комисия за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите проведе работна среща с членовете на секционните избирателни комисии във връзка с провеждане на изборния ден

16 юни 2017 година

Членовете на Избирателната комисия и секционните избирателни комисии за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите проведоха работна среща във връзка с организационни въпроси по провеждане на  втория ден от Общото събрание на съдиите.

Комисията разгледа постъпили искания във връзка с провеждане на изборния ден, по които се произнесе с решения.  

Решенията на Избирателната комисия, както и протоколът от проведената среща са публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел „Общи събрания и кандидати за избор на членове на ВСС“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд