Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
50,71 % e избирателната активност на съдиите в Общото събрание за избор на членове на ВСС към 12.00 часа

17 юни  2017 година

Към 12.00 ч. общата избирателна активност в Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС е 50,71 %. В избора чрез информационната система за електронно гласуване през интернет правото си на глас са упражнили 965 от съдиите в страната, като избирателната активност е 57,61 %. Избирателната активност в системата за електронно гласуване може да се проследи в реално време тук. С хартиени бюлетини на място в Съдебната палата са упражнили правото си на вот 170 съдии, което е 30,20 % от заявилите желание. Точно в 10,20 ч. бе пусната стотната хартиена бюлетина.

С хартиени бюлетини в Съдебната палата гласуваха кандидатите Олга Керелска – съдия във Върховния касационен съд и Методи Лалов – съдия в Софийски районен съд, с което общият брой на гласувалите, на място,  кандидати е седем. В 10.30 ч. сред чакащите да гласуват застана и председателят на ВКС Лозан Панов.

Вторият ден на Общото събрание на съдиите бе посетен от г-жа Доминик Вааг – първи съветник в посолството на Република Франция.  В Съдебната палата присъстват застъпници на кандидатите Мирослав Йорданов, Станислав Георгиев и Георги Георгиев, както и регистрираните наблюдатели от Институт „Отворени общество“, Съюза на съдиите в България и Института за пазарна икономика.

На интернет страницата на ВСС, в раздел „Пресцентър” периодично през интервал от 2 часа ще бъде предоставяна информация за избирателната активност на гласувалите чрез системата за електронно гласуване, както следва: в 14.00 ч.; 16.00 ч. и 18.00 ч.

Системата не предвижда възможност за генериране на данни относно начина на гласуване и е ограничена за достъп в интернет от мрежи, извън територията на България. Гаранциите за тайната на вота при електронното гласуване са детайлно разписани в чл. 50 - чл. 54 от Правилата за провеждане на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите. Сред тях са  липса на каквато и да е информация за  самоличността на избирателите, с какъв код и за кои кандидати е гласувано, достъпът до системата автоматично се блокира при пет последователни грешни опита; един избирател може да гласува само веднъж в рамките на изборния ден.

Вторият ден от Общото събрание на съдиите се излъчва чрез интернет сайта на ВСС – раздел „Общо събрание на съдиите за избор на членове на ВСС-онлайн“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд