Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общата избирателна активност на съдиите към 14.00 ч. е 67,74 %

17 юни 2017 година

Към 14.00 ч. чрез системата за електронно гласуване през интернет правото си на глас са упражнили 1226 съдии от цялата страна, като избирателната активност е 73,19 %. С хартиени бюлетини на място в Съдебната палата са упражнили правото си на вот 290 съдии, което е 51,51 %. от заявилите желание. Общата избирателна активност е 67,74 %.

С хартиени бюлетини в Съдебната палата гласуваха кандидатите Севдалин Мавров - съдия във Върховен касационен съд Владимир Вълков – съдия в Софийски районен съд, с което общият брой на гласувалите, на място,  кандидати е девет.

Поради голямата активност на магистратите, упражняващи вот с хартиена бюлетина, и с цел осигуряване на бързина в 14.00 ч. бе осигурена втора кабина за гласуване.

На интернет страницата на ВСС, в раздел „Пресцентър” периодично през интервал от 2 часа ще бъде предоставяна информация за избирателната активност на гласувалите, както следва в: 16.00 ч. и 18.00 ч.

Системата не предвижда възможност за генериране на данни относно начина на гласуване и е ограничена за достъп в интернет от мрежи, извън територията на България. Гаранциите за тайната на вота при електронното гласуване са детайлно разписани в чл. 50 - чл. 54 от Правилата за провеждане на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите. Сред тях са липса на каквато и да е информация за самоличността на избирателите, с какъв код и за кои кандидати е гласувано, достъпът до системата автоматично се блокира при пет последователни грешни опита; един избирател може да гласува само веднъж в рамките на изборния ден.

Вторият ден от Общото събрание на съдиите се излъчва чрез интернет сайта на ВСС – раздел „Общо събрание на съдиите за избор на членове на ВСС-онлайн“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд