Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общата избирателна активност на съдиите към 16.00 ч. е 80,52% при гласували 1802 магистрати

17  юни 2017 година

Към 16.00 ч. чрез системата за електронно гласуване през интернет своя глас са дали 1376 съдии от 1677 заявили желание за дистанционно гласуване. Регистрираната от тях избирателна активност е 82,15%. С хартиени бюлетини на място в Съдебната палата са упражнили правото си на вот 426-ма съдии, което е 75,67 % активност. Общата избирателна активност е 80,52 % като са гласували 1802 съдии.

Избирателната активност в системата за електронно гласуване може да се проследи в реално време тук.

След 14.00 ч. в Съдебната палата гласуваnха кандидатите Атанаска Дишева – съдия във Върховен административен съд, Илияна Балтова – съдия в Апелативен съд – Бургас, Татяна Жилова – съдия в Административен съд – София-град,Райна Мартинова - съдия в Софийски районен съд, Красимир Шекерджиев – съдия във Върховния касационен съд, Николай Гунчев – съдия във Върховен административен съд и Георги Георгиев – съдия в Апелативен съд - Варна. До 16.00 ч. са гласували 16 кандидати за членове на ВСС.

След приключване на изборния ден в 18.00 ч., ще бъде подадена окончателна информация за избирателната активност.

Системата за електронно гласуване не предвижда възможност за генериране на данни относно начина на гласуване и е ограничена за достъп в интернет от мрежи, извън територията на България. Гаранциите за тайната на вота при електронното гласуване са детайлно разписани в чл. 50 - чл. 54 от Правилата за провеждане на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите. Сред тях са  липса на каквато и да е информация за  самоличността на избирателите, с какъв код и за кои кандидати е гласувано, достъпът до системата автоматично се блокира при пет последователни грешни опита; един избирател може да гласува само веднъж в рамките на изборния ден.

Вторият ден от Общото събрание на съдиите се излъчва чрез интернет сайта на ВСС – раздел „Общо събрание на съдиите за избор на членове на ВСС-онлайн“.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд