Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Цветинка Пашкунова е избрана за член на ВСС от състава на Съдийската колегия. Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС продължава утре

17 юни 2017 година

 

Председателят на Избирателната комисия в Общото събрание на съдиите Светла Димитрова – съдия във Върховния касационен съд, обяви, че в съответствие с чл. 29к, ал 2 от ЗСВ проведеният днес избор е редовен. Гласували са 1952 души - повече от половината от 2238-те включени в списъка на действащите съдии по реда на чл. 29д от ЗСВ. Общият брой на действителните гласове, съгласно данните от гласуването с хартиени и електронни бюлетини е 1945. Няма регистрирани недействителни бюлетини в системата за електронно дистанционно гласуване. При вота с хартиена бюлетина, недействителни са 7 броя.

Избирателната комисия обяви, че Цветинка Пашкунова – съдия във Върховния касационен съд, е избрана за член на ВСС от състава на Съдийската колегия. Тя е получила 988 гласа, което е повече от половината от действителните гласове.

Тъй като при проведения избор не са избрани определените в ЗСВ 6-ма членове от квотата на съдиите, в изпълнение на чл. 29л, ал. 4 от Закона изборът ще продължи утре, 18 юни 2017 г. с произвеждане на повторно гласуване от 08.00 ч. до 18.00 ч. в централното фоайе на Съдебната палата на бул. „Витоша“ № 2.

На втория тур съдиите ще избират между останалите 26 кандидати за членове на ВСС.

При повторното гласуване съдиите, заявили желание да упражнят правото си на глас чрез системата за електронно дистанционно гласуване, ще използват същите талони, които са ползвали днес.

Право на участие в избора имат всички 2238 съдии от страната, като 1677 от тях са заявили електронното дистанционно гласуване чрез интернет.

Администрацията на ВСС ще отпечата нови бюлетини с имената на 26-та кандидати в процедурата за провеждане на повторно гласуване.

Решението на Избирателната комисия и протоколите на Избирателна секция №1 и Избирателна секция №2 от проведения днес избор за членове на ВСС от квотата на съдиите са публикувани на интернет сайта на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд