Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
22.18 % е избирателната активност към 10.00 ч. при повторното гласуване за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите

18 юни 2017 година

Към 10.00 ч. избирателната  активност при повторното гласуване за  избор на членове на ВСС от квотата на съдиите е 22,18 %.

 

Брой

Активност

Гласували

Общо:

2238

22,88%

512

Електронно:

1675

23,52

394

Бюлетини:

563

20,96%

118

 

Заявилите желание да гласуват през интернет ще използват същите талони, като тези от гласуването в първия тур. Избирателната активност в системата за електронно гласуване може да се проследи в реално време тук.

В първите два часа от изборния ден с хартиени бюлетини в Съдебната палата гласуваха кандидатите за членове на ВСС Георги Георгиев – съдия в Апелативен съд гр. Варна, Владимир Григоров Вълков – съдия в Софийски районен съд, Любомир Нинов – съдия в Районен съд гр. Варна, Олга Керелска – съдия във Върховен касационен съд, Райна Мартинова – съдия в Софийски районен съд, Мирослав Йорданов – съдия в Районен съд гр. Русе и Мирослав Начев – административен ръководител – председател на Окръжен съд - Кюстендил.

Изборния ден се наблюдава от Вера Иванова – съдия в Апелативен съд гр. Пловдив,  застъпник на кандидата Станислав Георгиев - председател на Апелативен съд - Пловдив, както и наблюдатели от Съюза на съдиите в България.

На интернет страницата на ВСС, в раздел „Пресцентър” периодично през интервал от 2 часа ще бъде предоставяна информация за избирателната активност на гласувалите, както следва: в 12.00 ч.; 14.00 ч.; 16.00 ч. и 18.00 ч.

Системата не предвижда възможност за генериране на резултати от гласуването до приключването на изборния ден. Гаранциите за тайната на вота при електронното гласуване са детайлно разписани в чл. 50 - чл. 54 от Правилата. Сред тях са  липса на каквато и да е информация за  самоличността на избирателите, с какъв код и за кои кандидати е гласувано, достъпът до системата автоматично се блокира при пет последователни грешни опита; един избирател може да гласува само веднъж в рамките на изборния ден.

Вторият тур от изборната процедура се излъчва чрез интернет сайта на ВСС – раздел „Общо събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС-онлайн“.

Съгласно чл. 29л, ал. 4 от ЗСВ, ако при повторното гласуване не е избран съответният брой членове с необходимото мнозинство, за избрани  се смятат онези от тях, които са получили най-много гласове.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд