Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
51,83 % е избирателната активност към 12.00 ч. при повторното гласуване за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите

18 юни 2017 година

Към 12.00 ч. избирателна активност при повторното гласуване за  избор на членове на ВСС от квотата на съдиите е 51,83 %.

 

 

Брой

Активност

Гласували

 

 

 

17.06

18.06

17.06

18.06

Общо:

2238

50,71 %

51,83%

1135

1160

Електронно:

1675

57,61 %

54,09%

965

906

Бюлетини:

563

30,20 %

45,12%

170

254

 

Заявилите желание да гласуват през интернет ще използват същите талони, като тези от гласуването в първия тур. Избирателната активност в системата за електронно гласуване може да се проследи в реално време тук.

В периода от 10.00 ч. до 12.00 ч. в Съдебната палата гласува новоизбраният член на ВСС от състава на Съдийската колегия  Цветинка Пашкунова и председателят на ВКС Лозан Панов. Гласуваха и  кандидатите за членове на ВСС Красимира Милачкова – съдия в Административен съд – София-град,  Севдалин Мавров – съдия във ВКС,  Вера Цветкова – съдия в Апелативен съд гр. София и Илиана Балтова –съдия в Апелативен съд - Бургас. Общият брой на гласувалите до момента кандидати е единадесет.

Изборния ден се наблюдава от Вера Иванова – съдия в Апелативен съд гр. Пловдив,  застъпник на кандидата Станислав Георгиев - председател на Апелативен съд - Пловдив, както и наблюдатели от Съюза на съдиите в България.

На интернет страницата на ВСС, в раздел „Пресцентър” периодично през интервал от 2 часа ще бъде предоставяна информация за избирателната активност на гласувалите, както следва: в 14.00 ч.; 16.00 ч. и 18.00 ч.

Системата не предвижда възможност за генериране на резултати от гласуването до приключването на изборния ден. Гаранциите за тайната на вота при електронното гласуване са детайлно разписани в чл. 50 - чл. 54 от Правилата. Сред тях са  липса на каквато и да е информация за  самоличността на избирателите, с какъв код и за кои кандидати е гласувано, достъпът до системата автоматично се блокира при пет последователни грешни опита; един избирател може да гласува само веднъж в рамките на изборния ден.

Вторият тур от изборната процедура се излъчва чрез интернет сайта на ВСС – раздел „Общо събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС-онлайн“.

Съгласно чл. 29л, ал. 4 от ЗСВ, ако при повторното гласуване не е избран съответният брой членове с необходимото мнозинство за избрани  се смятат онези от тях, които са получили най-много гласове.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд