Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
85,79 % от съдиите дадоха вот в повторното гласуване за избор на членове на ВСС

18 юни 2017 година

Точно в 18.00 часа – Мая Маркова - председател на Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС и заместник-председател на Апелативен съд – Велико Търново, обяви края на втория ден за гласуване.

Регистрираната активност при повторното гласуване за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите достигна 85,79 %.

 

 

Брой

Активност

Гласували

 

 

 

17.06

18.06

17.06

18.06

Общо:

2238

87,22%

85,79%

1952

1920

Електронно:

1675

87,94%

86,87%

1473

1455

Бюлетини:

563

85,08%

82,59%

479

465

 

 

 

В края на изборния ден своя вот дадоха кандидатите за членове на ВСС Атанаска Дишева – съдия във Върховен административен съд, Николай Гунчев – съдия във Върховен административен съд и Роман Николов – съдия в Районен съд – Брезник.

В деня за повторно гласуване присъстваха и застъпници на кандидата за член на ВСС за Съдийската колегия Мирослав Йорданов, както и наблюдател от фондация Институт „Отворено общество“.

Започна преброяването на хартиените бюлетини от Секционна избирателна комисия № 1. Окончателният резултат от избора ще бъде отчетен, след като Светла Димитрова - председател на Избирателната комисия и съдия във Върховния касационен съд, въведе в информационната система за електронен избор резултатите от гласуването с хартиени бюлетини, в съответствие с данните от протокола от СИК 1.

Чрез информационната система ще се сумира общият резултат от гласовете, подадени електронно дистанционно през интернет и чрез хартиените бюлетини. Отново чрез Системата за електронен избор, председателят на Избирателната комисия ще генерира резултатите от избора, които включват имената на избраните членове на Съдийската колегия от квотата на съдиите, както и броят на гласовете, с които е избран всеки.

Съгласно чл. 29л, ал. 4 от ЗСВ, ако при повторното гласуване не е избран съответният брой членове с мнозинство повече от половината действителни гласове, за избрани се смятат получилите най-много гласове.

При равен брой гласове избраният или избраните кандидати се определят от Избирателната комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд