Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
В Районен съд - Луковит встъпи в длъжност административен ръководител Венцислав Вълчев, назначен от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 23 от 06.06.2017 г.

В Районен съд - Луковит встъпи в длъжност административен ръководител Венцислав Вълчев, назначен от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 23 от 06.06.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд