Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Работна среща на националната съдийска и прокурорска мрежи за международно сътрудничество по наказателни дела и Министерство на правосъдието по правните и практически положения на националната позиция на България по Директива 2014/41/ЕС относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси - 29 май 2017 г.

 

Резюме на срещата, акценти, заключения

ДИРЕКТИВА 2014/41/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 3 април 2014 година относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси

Формуляр на ЕЗР на български език

Презентация за Директива 2014/41/ЕС, изготвена от г-н Даниел Бернард - лектор на Европейската мрежа за съдебно обучение

Линк към таблицата на ЕСМ по приложението на Директивата от държавите-членки: https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCat.aspx?CategoryId=120

При необходимост от повече информация по темата за Европейската заповед за разследване, магистратите могат да отправят запитвания към членовете на НСММСНДРБ и контактни точки на ЕСМ на служебните им адреси.

  

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд