Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС разкри 4 щатни длъжности „съдия“ в Апелативен съд – София, като съкрати длъжности в други съдилища

22 юни 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за съдебната власт съкрати по една щатна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Велико Търново, Окръжен съд – Русе, Окръжен съд – Търговище и Окръжен съд – Ямбол, считано от датата на вземане на решенията.

На основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ Пленумът на ВСС разкри четири щатни длъжности „съдия“ в Апелативен съд – София, считано от датата на вземане на решението.

Предложение за това е направено от Съдийската колегия на ВСС във връзка с писмо от председателя на Апелативен съд – София, с искане за увеличаване на щатната численост на съдиите и съдебните служители в съда.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд