Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет ще представя България в предстоящ проект за изграждане на система за обмен на електронни доказателства

22 юни 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри участието на България в проект е-EVIDENCE FOR JUST-EJU-AGG-2017 и определи като компетентна и водеща институция Висшия съдебен съвет.

Проектът включва четири работни потока, всеки от които ще се координира от различна държава от ЕС. Целта на проектното предложение е всички страни членки да бъдат свързани към система за електронен обмен на Европейската заповед за разследване, определена в Директива 2014/41/ЕС, за извършване на процесуално следствени действия с оглед получаване на доказателства. Директивата все още не е транспонирана в българското законодателство. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд