Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи в окръжните съдилища кандидатите за младши съдии, успешно завършили обучението в НИП

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи в окръжните съдилища кандидатите за младши съдии по обявения с решение на ВСС по протокол № 5/28.01.2016 г. конкурс, успешно завършили обучението в Националния институт на правосъдието.

На основание чл. 258а, ал. 3 от Закона за съдебната власт се назначават, считано от 04.07.2017 г.:

 • Александрина Пламенова Дончева на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд;
 • Андрей Красимиров Георгиев на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд;
 • Анета Илчева Илчева на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд;
 • Биляна Димитрова Коева на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд;
 • Боряна Венциславова Петрова на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд;
 • Боряна Димчева Воденичарова на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд;
 • Пламен Генчев Генев на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд;
 • Светлана Тодорова Атанасова на длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд;
 • Христина Бориславова Николова на длъжност “младши съдия“ в Софийски градски съд;
 • Страхил Николов Гошев на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Благоевград;
 • Иван Георгиев Бекяров на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд - Пловдив;
 • Катя Рудева Боева на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Пловдив;
 • Ирена Славова Аврамова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Хасково;
 • Красимир Викторов Сотиров на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Бургас;
 • Сияна Стойчева Димитрова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Бургас;
 • Антония Светлинова Младенова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Варна;
 • Милена Николова Николова на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Варна;
 • Орлин Руменов Чаракчиев на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Варна.
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд