Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не уважи молба на Елка Пенчева за освобождаване от длъжност „съдия“ в СГС

27 юни 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение молба на Елка Христова Пенчева за освобождаване от длъжност „съдия“ в Софийски градски съд на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт. Решението е мотивирано с обстоятелството, че същата няма качеството на магистрат, поради влизане в сила на 15.04.2017 г. на решение на Колегията по протокол № 12/21.03.2017 г., т. 5, с което ѝ е наложено дисциплинарно наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд