Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС одобри обява за определяне на кандидати за участие в мултилатерална програма за хоспитации за съдии в областта на гражданското и търговското право и за съдии в областта на наказателното право и прокурори

27 юни 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри проект на обява за участие в мултилатерална програма за хоспитации за съдии в областта на гражданското и търговското право, за съдии в областта на наказателното право и прокурори, организирана от Германската фондация (IRZ Stiftung) за международно правно сътрудничество, с краен срок за кандидатстване пред ВСС – 30 юни 2017 г. Програмата се осъществява от Германската фондация за международно правно сътрудничество, съвместно с германския съюз на съдиите и правосъдни администрации на федералните провинции. В нея е предвидено да вземат участие един съдия в областта на гражданското право и търговското право и един съдия в областта на наказателното право/прокурор.

Обявата ще бъде публикувана на интернет сайта на ВСС в раздел „Съобщения“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд