Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия пренасрочи избора за председател на Апелативния специализиран наказателен съд и насрочи още четири процедури за избор на административни ръководители

27 юни 2017 година

Съдийската колегия на ВСС промени датата за изслушване на кандидатите за административен ръководител - председател на Апелативния специализиран наказателен съд (насрочена за 11 юли 2017), на 18 юли 2017 г.

Колегията насрочи още четири процедури за избор на административни ръководители на съдилища, като изслушването на кандидатите за председател на Районен съд – Димитровград и за Районен съд – Хасково ще се проведе на 19 юли 2017 г., изслушване на кандидатите за председател на Районен съд – Враца ще се проведе на 25 юли 2017 г., а за председател на Административен съд – Пловдив на 26 юли 2017 г.

През месец юли са насрочени вече процедури за изслушване на кандидата за председател на Районен съд – Елхово на 18 юли 2017 г., а за председател на Софийския районен съд на 25 юли 2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд