Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Гражданският съвет към ВСС ще обсъди ресурсното обезпечаване на дейностите в областта на правосъдието

29 юни 2017 година

Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет ще обсъди на заседание на 30.06.2017 г. ресурсното обезпечаване на дейностите в областта на правосъдието, включително бюджета на съдебната система и материалното обезпечаване като сграден фонд и други. Докладчици по темата са Институтът за пазарна икономика и БА ВЛЕК.

Дневният ред на заседанието предвижда също обсъждане на Проект на Правилник за администрацията в съдилищата, изготвен от работна група, и приемане на решение по постъпило заявление от Съюза на съдебните заседатели в България за участие в ГС.

Форумите на Гражданския съвет са отворени за журналисти.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд