Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС наложи дисциплинарно наказание на Тодор Мерджанов - прокурор във Върховна административна прокуратура

28 юни 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наложи на Тодор Димитров Мерджанов, прокурор при Върховна административна прокуратура, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 4 от ЗСВ – понижаване в длъжност, от прокурор във ВАП в прокурор в Апелативна прокуратура – София, за срок от шест месеца – за допуснато дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ.

Дисциплинарно дело № 1/2017 г. по описа на ВСС е образувано по предложение на главния прокурор на Република България срещу прокурор Мерджанов.

На основание чл. 313, ал. 1 от ЗСВ прокурор Мерджанов бе изслушан от Прокурорската колегия.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд