Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС освободи от длъжност Иван Христов -– следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – гр. Бургас

28 юни 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 195, ал.1, т. 3 от ЗСВ констатира наличие на несъвместимост по отношение на Иван Христов Христов – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – гр. Бургас, поради упражнявана от него търговска дейност. С оглед на констатираната несъвместимост Прокурорската колегия, на основание чл. 165, ал. 1, т. 7 освободи Иван Христов от длъжността „следовател“.

На заседание днес, Прокурорската колегия изслуша Иван Христов, който имаше възможност да изрази становището си по доклада на Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия, с оглед наличието на несъвместимост при изпълнение на професията.

Докладът е изготвен от Комисията по професионална етика във връзка с образувана преписка по сигнал на прокурор Рени Кирилова от Специализираното звено „Антикорупция“ при Софийска градска прокуратура за наличие на несъвместимост съгласно чл. 195 от ЗСВ по отношение на следовател Христов.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд