Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи в районните прокуратури кандидатите за младши прокурори, успешно завършили обучението в НИП

28 юни 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи в районните прокуратури кандидатите за младши прокурори по обявения с решение на ВСС по протокол № 5/28.01.2016 г. конкурс, успешно завършили обучението в Националния институт на правосъдието.

На основание чл. 258а, ал. 3 от Закона за съдебната власт се назначават, считано от 04.07.2017 г.:

 • Александър Руменов Натов на длъжност „младши прокурор“ в Софийска районна прокуратура;
 • Борислав Красимиров Георгиев на длъжност „младши прокурор“ в Софийска районна прокуратура;
 • Гергина Василева Цанова на длъжност „младши прокурор“ в Софийска районна прокуратура;
 • Иво Величков Боев на длъжност „младши прокурор“ в Софийска районна прокуратура;
 • Илиян Господинов Илиев на длъжност „младши прокурор“ в Софийска районна прокуратура;
 • Искра Николаева Йовкова на длъжност „младши прокурор“ в Софийска районна прокуратура;
 • Мария Емилиянова Йосифова на длъжност „младши прокурор“ в Софийска районна прокуратура;
 • Мая Владимирова Маслева на длъжност „младши прокурор“ в Софийска районна прокуратура;
 • Нели Михайлова Димова на длъжност „младши прокурор“ в Софийска районна прокуратура;
 • Нора Венциславова Манолова на длъжност „младши прокурор“ в Софийска районна прокуратура;
 • Теодора Сашева Николова – Серева на длъжност „младши прокурор“ в Софийска районна прокуратура;
 • Вахиде Сабри Робова на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Благоевград;
 • Теодора Ясенова Тодорова на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Сандански;
 • Георги Ваньов Вълканов на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Кюстендил;
 • Георги Луков Карайлев на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Ихтиман;
 • Димитър Желязков Пехливанов на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Пловдив;
 • Здравко Любенов Алендаров на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Пловдив;
 • Недялко Мартинов Мавродиев на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Пловдив;
 • Валентин Валериев Видов на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура - Пазарджик;
 • Златина Едрова Димова на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Стара Загора;
 • Зорница Маринова Цветкова на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Велико Търново;
 • Георги Петров Балков на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Плевен;
 • Снежа Миткова Георгиева – Димитрова на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Плевен;
 • Добрин Александров Кертиков на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Русе;
 • Цветелина Венциславова Стефанова на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Варна;
 • Явор Павлинов Йорданов на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Варна;
 • Даниел Христов Сотиров на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Бургас;
 • Валя Николаева Диамандиева на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Несебър;
 • Нели Красимирова Тодорова – Атанасова на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Сливен;

Един кандидат за длъжността „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Стара Загора ще бъде назначен с випуск 2017 – 2018 г., поради прекъснато обучение. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд