Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия поощри Анри Петров Миленов – прокурор в Районна прокуратура – Нови пазар с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“

28 юни 2017 година

Прокурорската колегия поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от ЗСВ, Анри Петров Миленов – прокурор в Районна прокуратура – Нови пазар, с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове. Предложението за поощрение на прокурор Миленов е направено от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Шумен, като сред посочените мотиви са неговият професионализъм, компетентност, принципност и авторитет сред колегите му.

Прокурор Миленов има над 13 години юридически стаж, като в системата на прокуратурата работи от м. юли 2002 г.

С решение на Прокурорската колегия, на основание чл. 165, ал. 1 от ЗСВ прокурор Анри Миленов е освободен от заеманата длъжност, считано от 03.07.2017 г., поради подаване на оставка.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд