Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри Златиста Маркова Маркова – следовател в Национална следствена служба с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“

 

28 юни 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗСВ, Златиста Маркова Маркова – следовател в Национална следствена служба, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложението за поощрение на следовател Маркова е направено от директора на НСлС и заместник на главния прокурор по разследването, като сред посочените мотиви са нейният професионализъм, компетентност, принципност и авторитет сред колегите ѝ.

Следовател Маркова  има над 25 години юридически стаж, от които повече от 20 години, като прокурор и следовател. Професионалната ѝ кариера преминава през всички йерархични степени в системата на прокуратурата. Разследвала е голям брой досъдебни производства и искания за правна помощ, отличаващи се с висока степен на фактическа и правна сложност. Активно е участвала в помощни атестационни комисии и работни групи, както и в екипа по изготвяне на „Методика за разследване на умишлени убийства“.

С решение на Прокурорската колегия, на основание чл. 165, ал. 1 от ЗСВ следовател Златиста Маркова е освободена от заеманата длъжност, считано от 03.07.2017 г., поради подаване на оставка.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд