Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Семинар за електронно правосъдие

Доклад от Елка Атанасова – член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), от участие  в семинар на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) за електронно правосъдие, проведен в периода 30-31 март 2017г. в гр.Амстердам, Кралство Нидерландия

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд