Постоянни комисии
КОМИСИИ ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
Актуални събития и съобщения
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ ДО ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ

Уведомяват се всички одобрени кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, че процедурата по заявяване на желания по реда на чл. 28, ал. 5 от Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт (приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/09.02.2017 г., обнародвана в Държавен вестник, бр. 17/21.02.2017 г.) ще се проведе на 21 юли /петък/ 2017 г. от 10.00 часа в зала № 15 /Тържествена/, ет. 2, Съдебна палата, гр. София. Пред членове на колегиите на ВСС кандидатите ще имат възможност лично или чрез пълномощник да заявят писмено желанието си за назначаване на длъжност „младши съдия”, „младши прокурор” и „младши следовател” в поредността съобразно списъците на класираните кандидати и същият брой от следващите кандидати по реда на класирането им. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд