Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи Лилия Илиева – съдия в Софийски градски съд

18 юли 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт освободи Лилия Жекова Илиева от длъжността „съдия“ в Софийски градски съд, считано от датата на вземане на решението. Предложение за това е внесено от Калоян Топалов – административен ръководител – председател на Софийски градски съд, във връзка с пенсионирането ѝ.

С решение на Колегията на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗСВ, Лилия Жекова Илиева – съдия в Софийски градски съд, е поощрена с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд