Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС изпрати по компетентност на състава от съдии от ВКС и САС жалба против избора на Олга Керелска за член на ВСС от квотата на съдиите

18 юли 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изпрати по компетентност на съдебния състав по чл. 29г, ал. 4 от Закона за съдебната власт жалба-петиция против избора на Олга Зафирова Керелска за член на ВСС от квотата на съдиите. Съдебният състав е конституиран от трима съдии от Върховния касационен съд и двама съдии от Върховния административен съд по повод постъпила вече жалба на Методи Лалов – съдия в Софийския районен съд и кандидат за член на осмия състав на ВСС, срещу решенията на Избирателната комисия за избор на членове на ВСС, избрана с решение на Общото събрание на съдиите, проведено на 10.06.2017 г.

Жалбата-петиция против избора на г-жа Керелска за член на ВСС от квотата на съдиите, обявен с решение на Общото събрание на съдиите, проведено на 18.06.2017 г. е подадена от гражданка, чийто родственик е страна по дело, решено на последна инстанция с участие на магистрата.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд