Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши и премести 20 магистрати на длъжност „съдия“ в окръжни съдилища – гражданска колегия

19 юли 2017 година

По обявения с решение на ВСС по протокол № 12/12.07.2016 г. конкурс за повишаване и преместване на длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – гражданска колегия, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по предложение на Комисията по атестирането и конкурсите, взе решение за повишаване и преместване на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ на следните класирани кандидати:

 • Надежда Наскова Дзивкова-Рашкова – съдия в Окръжен съд – Пазарджик, на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Пловдив – гражданска колегия;
 • Любка Емилова Голакова – съдия в Софийски районен съд, в длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия;
 • Милен Петков Евтимов – съдия в Софийски районен съд, в длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия;
 • Силвана Иванова Гълъбова - съдия в Софийски районен съд, в длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия;
 • Дора Димитрова Михайлова - съдия в Софийски районен съд, в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – София – гражданска колегия;
 • Калина Кръстева Анастасова - съдия в Софийски районен съд, в длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия;
 • Албена Марчева Ботева - съдия в Софийски районен съд, в длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия;
 • Валерия Иванова Братоева-Дамгова - съдия в Софийски районен съд, в длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия;
 • Диляна Господинова Господинова - съдия в Софийски районен съд, в длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия;
 • Росица Тодорова Кюртова – съдия в Районен съд – Пловдив, в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Пловдив – гражданска колегия;
 • Александър Емилов Ангелов – съдия в Софийски районен съд, в длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия;
 • Катя Ангелова Хасъмска – съдия в Софийски районен съд, в длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия;
 • Веселина Димитрова Джонева – съдия в Районен съд – Кюстендил, в длъжност „съдия“ в Окръжен съд Кюстендил – гражданска колегия;
 • Гергана Христова Христова-Коюмджиева - съдия в Софийски районен съд, в длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия;
 • Димитър Василев Мирчев – съдия в Окръжен съд – Враца, в длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия;
 • Невена Борисова Чеуз - съдия в Софийски районен съд, в длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия;
 • Ивелина Златкова Владова – съдия в Районен съд – Варна, в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Варна – гражданска колегия;
 • Атанас Димов Атанасов – съдия в Районен съд – Ямбол, в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Стара Загора – гражданска колегия;
 • Николинка Георгиева Цветкова – съдия в Районен съд – Пазарджик, в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Пловдив – гражданска колегия;
 • Диляна Николова Йорданова – съдия в Районен съд - Царево, в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Разград – гражданска колегия.

Съдийската колегия възложи на повишените и преместени магистрати да довършат започнатите с тяхно участие дела, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд