Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС избра единодушно Ваня Маринова Савова за административен ръководител на Окръжна прокуратура - Плевен

19 юли 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС избра единодушно с девет гласа Ваня Маринова Савова за административен ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Плевен.

Другият кандидат в изборната процедура бе Снежана Методиева Георгиева – Блажева – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен.

Прокурор Савова има над 37 години юридически стаж. В периода 10.02.1981 г. – 10.02.1983 г. заема длъжността „младши съдия“ в Окръжен съд – Плевен, а от 17.02.1983 г. до 05.11.1991 г. е заместник-административен ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Плевен. От 05.11.1991 г. е назначена на длъжност прокурор в Окръжна прокуратура –  Плевен, а от 01.05.2008 г. до настоящия момент е прокурор във Върховна касационна прокуратура.

Кандидатурата на прокурор Ваня Савова е подкрепена от Съюза на юристите в България.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд