Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши и премести 14 магистрати на длъжност „съдия“ в окръжни съдилища – търговска колегия

19 юли 2017 година

По обявения с решение на ВСС по протокол № 12/12.07.2016 г. конкурс за повишаване и преместване на длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – търговска колегия, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по предложение на Комисията по атестирането и конкурсите, взе решение за повишаване и преместване на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ на следните класирани кандидати:

 • Любомир Луканов Луканов - – съдия в Административен съд - Бургас, в длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – търговска колегия;
 • Димитър Василев Мирчев – съдия в окръжен съд – Враца, в длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – търговска колегия;
 • Никола Петров Чомпалов – съдия в Софийски районен съд, в длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – търговска колегия;
 • Невена Борисова Чеуз – съдия в Софийски районен съд, в длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – търговска колегия;
 • Райна Георгиева Стефанова - съдия в Софийски районен съд, в длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – търговска колегия;
 • Елена Тодорова Радева - Софийски районен съд, в длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – търговска колегия;
 • Петя Георгиева Георгиева – съдия в Окръжен съд – Перник, в длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – търговска колегия;
 • Радостин Георгиев Петров – съдия в Районен съд – Варна, в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Варна – търговска колегия;
 • Пламен Атанасов Атанасов – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд – Варна, в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Варна – търговска колегия;
 • Маргарита Апостолова Георгиева – съдия в Софийски районен съд, в длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – търговска колегия;
 • Атанас Ангелов Маджев – съдия в Софийски районен съд, в длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – търговска колегия;
 • Цветелина Георгиева Хекимова – съдия в Районен съд – Варна, в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Варна – търговска колегия;
 • Иванка Георгиева Илинова – съдия в Районен съд – Пазарджик, в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Пазарджик – търговска колегия;
 • Десислава Ангелова Ралинова - съдия в Районен съд – Пазарджик, в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Пазарджик – търговска колегия.

Съдийската колегия възложи на повишените и преместени магистрати да довършат започнатите с тяхно участие дела, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд