Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ трима магистрати на длъжност „съдия“ в АССГ

19 юли 2017 година

По обявения с решение на ВСС по протокол № 35/18.06.2015 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение за повишаване и преместване на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на следните кандидати по поредността на класирането:

  • Калинка Иванова Илиева - Пандохова – съдия в Софийски районен съд,
  • Марина Христова Николова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас,
  • Атанас Николов Николов – съдия в Софийски районен съд.

Съдийската колегия възложи на повишените и преместени магистрати да довършат започнатите с тяхно участие дела, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд