Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската и Прокурорската колегии на ВСС одобриха кандидатите за младши магистрати от новия випуск

19 юли 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатите за младши съдии по обявения с решение по протокол № 5/01.02.2017 г. конкурс за младши съдии, в рамките на обявените конкурсни длъжности, както и същия брой от следващите кандидати по реда на класирането им. Решението е взето на основание чл. 186, ал. 4 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 28, ал. 1 от Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, във връзка с резултатите от класирането, становищата на Комисия „Професионална етика“ към Съдийската колегия на ВСС, и след извършване от Комисията по атестирането и конкурсите по реда на чл. 28, ал. 1 от Наредбата проверка за изпълнение на изискванията на чл. 162 и чл. 185 от Закона за съдебната власт.

Прокурорската колегия на ВСС одобри, на основание чл. 186, ал. 4 от ЗСВ и във връзка с чл. 28, ал. 1 от Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, въз основа на резултатите от класирането и становищата на Комисия „Професионална етика“ към Прокурорската колегия, 31 кандидати за младши прокурори и 19 кандидати за младши следователи в рамките на обявените конкурсни длъжности, както и същият брой от следващите кандидати по реда на класирането им.

Колегиите определиха на основание чл. 28, ал. 3 от Наредба № 1 дата, 21.07.2017 г. (петък) от 10 ч. в зала „Тържествена“ на Съдебната палата, на която всички одобрени кандидати да се явят лично или чрез упълномощен представител, за да заявят писмено желанието си за назначаване на длъжността „младши съдия“, длъжността "младши прокурор" и длъжността "младши следовател".

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд