Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение решения на Административен съд – Шумен и Върховния административен съд, с които е отменена като незаконосъобразна заповед на административния ръководител на Районна прокуратура – Търговище по чл. 327 от ЗСВ

19 юли 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение Решение № 30/15.04.2016 г. по административно дело № 238/15 г. по описа на Административен съд – Шумен и Решение № 13558/13.12.2016 г. по административно дело № 6218/2016 г. по описа на ВАС, с които е отменена като незаконосъобразна Заповед № 67 от 21.07.2015 г. на административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Търговище по чл. 327 от Закона за съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд