Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС повиши и премести 34 магистрати по конкурс за заемане на длъжността „прокурор“ в окръжните прокуратури

19 юли 2017 година

 Прокурорската колегия на ВСС повиши/премести класираните кандидати в конкурса за заемане на длъжността „прокурор“ в окръжните прокуратури, съгласно обявения конкурс с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 5/08.06.2016 г. Конкурсът е за заемане на 34 свободни длъжности в окръжните прокуратури, както следва: Специализирана прокуратура – 7, Благоевград – 2, София – 2, Софийска градска прокуратура – 9, Пловдив – 3, Хасково – 2, Варна – 4, Шумен – 1, Разград – 2, Силистра – 1 и Бургас – 1.

Допуснати бяха всичките 173 кандидати. След събеседване от 6 до 21 март 2017 г., с явилите се 118 кандидати, конкурсната комисия с протокол класира кандидатите за 34-те свободни длъжности. Конкурсната комисия коригира класирането на кандидатите кандидати след възражение.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд