Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС повиши един кандидат класиран в конкурса за заемане на длъжността „прокурор“ във Военно-окръжна прокуратура - София

19 юли 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС повиши Христо Стоянов Матев – прокурор в Районна прокуратура – Русе, в длъжност „прокурор“ във Военно-окръжна прокуратура – София, Военно–следствен участък – Плевен, считано от датата на встъпване в длъжност.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд