Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС проведе предварително атестиране на 4-ма прокурори и повиши на място в по-горен ранг един прокурор и двама следователи

19 юли 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС, по предложения на административни ръководители, проведе предварително атестиране на 4-ма прокурори и повиши на място в по-горен ранг един прокурор и двама следователи.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд