Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение Акт на ИВСС за приложението на чл. 335, ал. 1, т. 1 от НПК в окръжните и апелативните съдилища

19 юли 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение Акта за резултати от извършена тематична проверка, относно „Приложението на чл. 335, ал. 1, т. 1 от НПК във всички окръжни и апелативни съдилища в страната“, възложена със Заповед № ТП – 01-8/23.11.2016 г. на главния инспектор на ИВСС.

С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 26/20.06.2017 г. Актът за резултатите от извършената тематична проверка, както и протоколът от заседанието на Колегията в тази част, са изпратени на Прокурорската колегия и на министъра на правосъдието.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд