Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи Таня Тодорова Божилова – прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора, за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Нова Загора

19 юли 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Таня Тодорова Божилова – прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора, за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Нова Загора, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд