Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС предложи Пленумът да упълномощи представляващия Висшия съдебен съвет да издава заповеди за командироване в страната на членовете на Комисията по атестирането и конкурсите на Прокурорската колегия за целите на атестирането

19 юли 2017 година

Прокурорската колегия на предложи на Пленума на ВСС да упълномощи представляващия Висшия съдебен съвет да издава заповеди за командироване в страната на членовете на Комисията по атестирането и конкурсите на Прокурорската колегия за целите на атестирането, като разходите за командироването, съгласно чл. 5 от Наредбата за командировките в страната са за сметка на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд