Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство срещу Ива Георгиева Атанасова – прокурор в Районна прокуратура - София

19 юли 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС образува дисциплинарно производства срещу Ива Георгиева Атанасова – прокурор в Районна прокуратура - София, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 от ЗСВ.

На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ Прокурорската колегия определи тричленен дисциплинарен състав, който да се произнесе по направеното предложение за налагане на дисциплинарно нарушение по чл. 308, ал. 1 от ЗСВ, както следва: Михаил Кожарев – председател и докладчик, и членове -  Розалин Трендафилов и Румен Георгиев.

Предложението за образуване на дисциплинарно производство е на Петър Белчев – административен ръководител на Районна прокуратура –София във връзка със системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд